TEAM

Peter Geldof (ingenieur-architect)
Maxime Van De Voorde (architect)
Lennert Nevejans (architect)
Yannick Slowack (EPB verslaggever)

VISIE

Duurzaamheid is een motief. Vandaag bouwen impliceert verantwoordelijkheid nemen en duurzame keuzes maken. Duurzaamheid op 4 niveau’s: ecologische én economische duurzaamheid, sociale én ruimtelijke duurzaamheid, dit op korte en lange termijn.

Multi-disciplinariteit is vandaag een noodzaak om het bouwproces te kunnen begeleiden. Dit in nauwe relatie met de opdrachtgever, vele adviseurs en vele aannemers . Dit met oog voor de bestaande toestand, wensen van de opdrachtgever, regelgeving, budget en timing.

Bouwen is balanceren: in evenwicht blijven door goede keuzes te maken tussen de veelheid aan informatie, mogelijkheden, materialen,.... De uitdaging is de complexiteit telkens weer te stroomlijnen tot een leefbaar, betaalbaar en eenvoudig geheel, tot een functioneel, meerlagig en hedendaags project.

Stap voor stap. Duurzame, functionele en hedendaagse architectuur in en rond Gent. Daar gaan we voor.

 Lid PassiefHuisPlatform/Pixii sinds 2009
'Energiebewuste architect' sinds 2009

in 2010 wordt de éénmanszaak officieel 'IR.ARCHITECT PETER GELDOF BVBA'
2001-2007: architect-medewerker bij respectievelijk evr-Architecten, Verseele-Vanhauwere, VIBE vzw en Mark Bernaert
2001: Peter Geldof studeert af als ingenieur-architect (Ugent) en wordt zelfstandig architect.

Nieuw: samenwerking: cvba 2PK architecten

In 2018 is een nieuwe samenwerking opgestart tussen Ir. arch. Peter Geldof bvba en KMArchitectuur bvba